Fotógalériánkból


Koordináló intézmény:

Wigner Fizikai Kutatóközpont
Szilárdtestfizikai és
Optikai Intézet

Koordinátor:
Czitrovszky Aladár
honlap


Pályázat céljai

Olyan új eszközök, módszerek, mérési technikák és technológiák kifejlesztése és megvalósítása, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az ELI ALPS nagyberendezés kimunkálásához és megépítéséhez. Ezek a témakörök az új lézerrendszerek létrehozásától és az azokkal kelthető attoszekundumos lágy-röntgen forrásoktól, az optikai méréstechnikán, a vékonyréteg-technológián, a szuper-intenzív lézerterekben lejátszódó folyamatok elméleti modellezésén keresztül az adatfeldolgozásig számos területet fognak át.


A fentieket új ELI-laboratóriumok létrehozásával szeretnénk megvalósítani, ezenkívül figyelmet szeretnénk fordítani szakemberek oktatására és célirányos képzésére is.

A pályázat jelenlegi, első – kutatási, fejlesztési és oktatási – szakaszában 5 intézményből mintegy 40 kutató és fejlesztőmérnök vesz részt, a második szakaszban ehhez csatlakoznának a témához kapcsolódó egyéb intézmények és ipari partnerek.

A kitűzött célok egyeztetve lettek az ELI nemzetközi bizottságaival az illetékes munkacsoportok megbeszélésein, a brassói nemzetközi ELI konferencián, valamint a Participating Countries Council és Steering Committee megbeszéléseken.